Doelstelling

De stichting heeft een drieledige doelstelling. In de eerste plaats wil de stichting beginnende en/of onbekende beoefenaars van kunstvormen in de breedste zin van het woord een podium bieden om zich te presenteren aan een groter publiek. In de tweede plaats wil de stichting laagdrempelige culturele activiteiten aan een breed publiek aanbieden. Tenslotte wil de stichting door middel van haar activiteiten de grensvlakken tussen diverse kunst- en cultuurvormen aftasten.

In het beleidsplan staat uitgebreider beschreven wat de doelstellingen FlauweCult zijn, en hoe we die bereiken.

Afbeeldingen/Diversen/Website streep.jpg

Nieuws

Jaarstukken 2017 online!
20 december 2018
Het loopt al tegen kerst 2018, maar eindelijk zijn ze daar dan: de jaarstukken van 2017!
Lees meer

Uitslag NoorderZon Actie
28 augustus 2017
'De regisseur wil zien...'
Lees meer

Nieuwsarchief


© 2008 - Kortsluiting